EU projekti

Naziv projekta:
Mrežna rješenja u prezentiranju i prodaji Inceptum proizvoda i usluga

Sažetak projekta:

Objavom javnog Poziva za dostavu projektnih prijedloga „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“ (referentna oznaka: KK.03.2.1.17) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, tvrtka je 2018. godine prijavila projekt „Mrežna rješenja u prezentiranju i prodaji Inceptum proizvoda i usluga“ u svrhu unaprjeđenja postojeće web stranice.
Objavom javnog Poziva za dostavu projektnih prijedloga „WWW VAUČERI ZA MSP-ove“ (referentna oznaka: KK.03.2.1.17) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, tvrtka je 2018. godine prijavila projekt „Mrežna rješenja u prezentiranju i prodaji Inceptum proizvoda i usluga“u svrhu unaprjeđenja postojeće web stranice.
Po zaprimanju voučera kao korisnik bespovratnih sredstava, Inceptum je u siječnju 2019. godine započeo sa projektom provedbe redizajniranja postojeće web stranice www.inceptum.hr.  Projektom je obuhvaćena i aktivnost prilagodbe za za mobilne telefone i tablete kao i standarna prilagodba za posljednje verzije najčešće korištenih desktop i mobile browsera.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Provedbom projekta planira se jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti tvrtke Inceptum d.o.o. kroz unaprijeđeno web rješenje u svrhu poboljšanja prisutnosti na tržištu te vidljivosti proizvoda i usluga tvrtke, a time se ujedno doprinosi razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Ukupna vrijednost projekta: 179.575,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 100.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 09.10.2018. – 09.10.2019.

Kontakt osoba za više informacija: 
Danijela Živković
mail: danijela.zivkovic@inceptum.hr, tel: +385 1 2033 944


Naziv projekta:
Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i kvalitetom (ISO9001 i ISO27001)

Sažetak projekta:
Inceptum d.o.o. je tvrtka osnovana 2007. godine usmjerena na razvoj i integraciju kompleksnih softverskih rješenja prvenstveno za telekome.
Objavom javnog Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ (referentna oznaka: KK.03.2.1.14 – inačica 2) Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, tvrtka je 2018. godine prijavila projekt „Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću i kvalitetom (ISO9001 i ISO27001)“ u svrhu povećanja konkurentonsti na domaćem i inozemnom tržištu te kako bi se omogućio danji rast poduzeća u skladu sa strateškim ciljevima.
Po sklapanju Ugovora, kao korisnik bespovratnih sredstava, Inceptum je u lipnju 2018. godine započeo s provedbom projekta uvođenja ISO9001 i ISO27001 standarda.

Ciljevi i očekivani rezultati:
Provedbom projekta planira se ostvarivanje značajnog poboljšanja performansi poslovanja poduzeća. Ti standardi čine ogroman i pozitivan učinak na većinu aspekata poslovanja. Oni osiguravaju poželjne karakteristike proizvoda i usluga kao što su kvaliteta, utjecaj na okoliš, pouzdanost, sigurnost, učinkovitost i izmjenjivost, a sve to uz ekonomski prihvatljive troškove.

Ukupna vrijednost projekta: 373,050,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 125.834,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 25.6.2018. – 25.06.2019.

Kontakt osoba za više informacija: 
Domagoj Mikac
mail: domagoj.mikac@inceptum.hr, tel: +385 1 2033 934

Više informacija:
http://www.strukturnifondovi.hr/

Više o operativnom programu Konkurentnost i kohezija:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/