Upravljanje IT infrastrukturom i uslugama

Upravljanje IT infrastrukturom i uslugama

Rješenje za upravljanje IT infrastrukturom modul je UMBOSS 4E-a. Temelji se na rješenju FNT Command i predstavlja središnji inventurni sustav za brzu dokumentaciju i planiranje cjelokupne IT infrastrukture. IT administratorima omogućuje efikasno planiranje IT okoline zahvaljujući integriranoj bazi komponenti sa preko 50 tisuća foto-realistično prikazanih aktivnih i pasivnih IT komponenti.

Rješenje za upravljanje infrastrukturom podatkovnog centra (engl. Data Center Infrastructure Management – DCIM) temelji se na rješenju FNT Command koje je integrirano u UMBOSS 4E i time predstavlja središnji sustav za upravljanje i optimizaciju infrastrukture vašeg podatkovnog centra.
Pruža jasan i integriran pregled cjelokupne infrastrukture podatkovnog centra uključujući:

 • Smještajni kapacitet, elektroenergetski sustav, rashladni sustav i prostorni razmještaj uključujući 3D prikaz
 • Praćenje podataka o temperaturi i potrošnji električne energije u realnom vremenu
 • Detaljno planiranje ormara za smještaj opreme, poslužitelja i druge opreme kao i kabliranja
 • Analiza metrika podatkovnog centra koristeći dashboard prikaz

Upravljanje portfolijom proizvoda i usluga temelji se na rješenju FNT Service Planet. Rješenje pruža temelj za učinkovito modeliranje proizvoda i usluga koristeći intuitivno grafičko sučelje. IT administratori mogu stvoriti jasan katalog proizvoda i usluga koji sadrži sve informacije potrebne za efikasno odvijanje procesa upravljanja IT uslugama (SLA, informacije o troškovima itd.).

Proširena stvarnost transformira upravljanje podatkovnim centrima u tvrtkama

UMBOSS IPAM – Upravljanje adresnim rangovima mreže IP/MPLS

UMBOSS IPAM je središnji registar logičkih resursa kao što su VLANovi, VRFovi i IP adrese. UMBOSS IPAM je rješenje dizajnirano temeljem najboljih praksi koje se koriste u kompleksnim IT okruženjima.
IPAM pruža brojne funkcionalnosti koje mrežnim inženjerima omogućuju veću produktivnost, sukladnost s uspostavljenim standardima i manje grešaka, a najvažnije su:

 • Planiranje i upravljanje proizvoljnim brojem adresnih raspona IP adresa
 • Pametna alokacija adresnog prostora IP adresa
 • Izvještavanje i provjera sukladnosti s definiranim standardima
 • Automatsko otkrivanje uređaja u adresnom prostoru
 • Integracija s drugim IT sustavima


Prednosti uspostave središnjeg sustava za upravljanje IT resursima:

 • Brža detekcija i otklon problema koristeći prednosti integracije s drugim IT sustavima (ITSM, sustav za nadzor u upravljanje mrežom i sl.)
 • Centralno upravljanje mrežom i servisnim resursima
 • Potpuna transparentnost fizičkih i logičkih mrežnih i servisnih resursa
 • Efikasnije korištenje postojećih mrežnih i IT kapaciteta – smanjenje investicija
 • Poboljšana efikasnost dnevnih operativnih aktivnosti – smanjenje operativnih troškova
Uz UMBOSS IPAM postiže se veća produktivnost i manje grešaka

Recite nam više o svom projektu. Možda možemo pomoći!
Kontakt