UMBOSS

UMBOSS

UMBOSS je naziv Inceptumovog rješenja za sustave podrške operacijama (engl. OSS - Operations Support Systems) telekoma. Modularna arhitektura našeg rješenja, telekom operatorima daje mogućnost jednostavne ugradnje postojećih komponenti OSS-a u UMBOSS.

UMBOSS adresira tri ključna procesa:

UMBOSS Service Quality Management je rješenje za upravljanje kvalitetom usluga koje podržava sljedeće funkcionalnosti:

 • modeliranje usluga preslikavanjem parametara usluge vezanih uz korisnika i tehnička svojstva usluge na mrežne i IT resurse koji omogućuju uslugu
 • definiranje ključnih indikatora performansi i kvalitete (KPI, KQI)
 • agregacija podataka iz različitih izvora s ciljem izračuna vrijednosti indikatora KPI i KQI
 • korištenje prediktivnih metoda s ciljem upozoravanja inženjera o mogućoj degradaciji performansi usluge ili tipa usluga

UMBOSS Service Fulfillment je rješenje za orkestraciju sudionika procesa realizacije usluga koje uključuje:

 • pristup upravljanju realizacijom usluga koji se temelji na katalogu produkata i usluga
 • platforma za upravljanje procesima (engl BPM – business process management) s telekomunikacijskim procesima
 • platforma za aktivaciju usluga na korisničkoj opremi, mrežnim elementima i platformama
 • integracija sa servisnim platformama poput govornih platformi, IPTV platformi, virtualizacijskih platformi itd.
 • sustav za upravljanje terenskim aktivnostima – UMBOSS Field Service Management
 • procesi i platforme za upravljanje inventarom mrežnih resursa

UMBOSS Portal je rješenje namijenjeno centrima za nadzor i upravljanje mrežom(NOC) i uslugama (SOC) koje omogućuje:

 • dostupnost svih podataka na jednom ekranu: interaktivni portal za navigaciju kroz podatke o korisnicima, lokacijama, uslugama, uređajima, podatke o stanju mreže i usluga, performansama i dr.
 • obogaćivanje OSS podataka s podacima iz drugih sustava poput CRM-a ili sustava naplate i obračuna
 • alati za pomoć pri detekciji i otklonu problema u mreži i sa uslugama
 • pokretanje i nadzor toka različitih aktivnosti poput zamjene opreme, popravka prekinutog kabela, terenskih aktivnosti, rekonfiguracije i ponovnog pokretanja uređaja i dr.
 • pristup bazi ekspertnog znanja
 • nadzor performansi NOC-a i SOC-a
Recite nam više o svom projektu. Možda možemo pomoći!
Kontakt